Achterhoekse gemeenten brengen erfgoednota uit in Nedersaksisch

Arfgoodnota Oost Achterhook 2021-2024
Arfgoodnota Oost Achterhook 2021-2024. Bron: gemeente Aalten

Om het belang van streektaal te onderstrepen, hebben de Oost Achterhoekse gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk ervoor gekozen om hun gezamenlijke Erfgoednota 2021-2024 uit te brengen in het Nedersaksisch (waarvan de Achterhoekse streekstaal een onderdeel is).

De colleges van de drie gemeenten hebben ingestemd met de ‘Arfgoodnota Oost Achterhook, Wi-j doet ’t samen!’ en leggen deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Met de Arfgoodnota geven de gemeenten invulling aan het ‘Convenant inzake erkenning van de regionale Nedersaksische taal’. Dit convenant werd op 10 oktober 2018 ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en diverse andere partijen.

“Het is moeilijk om de streektaal levend te houden”, zegt de burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp tegen Aalten Vooruit. “Daarom willen we zelf het goede voorbeeld geven. Dit is het minste wat we kunnen doen.” Het Nedersaksisch, waarvan de Achterhoekse streektaal een onderdeel is, is inmiddels al een beschermde taal. De burgemeester vindt daarom dat de streektaal niet alleen gekoesterd moet worden door een kleine kring van liefhebbers, maar breder aandacht verdient. Alle gemeentelijke nota’s tweetalig uitgeven is echter nog niet het streven.

Diana Abbink van Dialectkring Achterhook en Liemers zorgde voor de vertaling. Lees hier een interview met haar in de Gelderlander.