Adviesaanvragen toekomstbestendig erfgoedbeleid

Projectplan Erfgoed Telt Beeld: RCE

Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Kidsmindz om advies gevraagd over een toekomstbestendig erfgoedbeleid- en stelsel. De adviesaanvragen passen bij het interactieve beleidstraject ‘Erfgoed Telt’.

De vraag aan Kidsmindz, een organisatie die op verzoek een jongerendenktank vormt, luidt: Hoe kunnen we nieuwe generaties betrekken bij de zorg voor het culturele erfgoed? Welk soort monumenten is het meest geschikt om jonge mensen aan te trekken? Een team scholieren van vmbo tot gymnasium zal zijn advies aan de minister presenteren tijdens het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden op 9 november 2017.