Agrarisch Erfgoed Nederland stuurt minister brief over afschaffing aftrek monumenten

Agrarisch Erfgoed Nederland vraagt met een brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes aandacht voor het voornemen om de “monumentenaftrek” af te schaffen. De onder de koepel Agrarisch Erfgoed Nederland verzamelde boerderijenstichtingen maken zich zorgen dat eigenaren van boerderijen met een (rijks)monumentale status in forse financiële problemen zullen raken. Het gevaar dreigt dat al in gang gezette noodzakelijke restauratiewerkzaamheden moeten worden stilgelegd. Er zal onnodig achterstallig onderhoud ontstaan. Voor de vaak grote en kwetsbare boerderijen is dat een risicovolle en ongewenste situatie.

De snelheid waarmee deze maatregelen tot stand gekomen zijn, zonder enig overleg of zelfs maar voorinformatie aan de belanghebbenden, alsmede de ingangsdatum van 1 januari 2017, leiden tot afnemend vertrouwen in de overheid. Daarom doen de AEN een dringend beroep op iedereen die politieke invloed kan uitoefenen, om de invoering van deze maatregelen tegen te houden en de regering te dwingen tot een zorgvuldige berekening van de effecten. Ook dringen wij aan op overleg met de sector.

De eigenaren van de karakteristieke en beeldbepalende boerderijen hebben altijd het leeuwendeel van de kosten van het onderhoud gedragen. En zij hebben 30 jaar lang vertrouwd op de fiscale aftrekmogelijkheden. De maatregelen die nu zijn aangekondigd – in feite een bezuiniging – betekenen een flinke domper op de jarenlange inspanningen om uniek agrarisch erfgoed overeind te houden. De AEN hoort van eigenaren dat ze het ervaren als een klap in hun gezicht.

Agrarisch Erfgoed Nederland heeft aansluiting gezocht bij de andere erfgoedorganisaties in Nederland, verzameld in de Federatie Instandhouding Monumenten, FIM-Nederland. Zij ondersteunen dus ook van harte de actie die vanuit die hoek wordt ondernomen. Met de brieven vragen zij meer in het bijzonder aandacht voor de ruim 7500 (rijks)monumentale boerderijen.

De brieven zijn hieronder te downloaden.
Brief Bussemaker

Brief Wiebes

image002