‘Minister Ingrid van Engelshoven laat duizenden eigenaren van woonhuismonumenten in de kou staan’

Boterdiep, Bedum Foto: monumenten.nl

Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer op 11 september het voorstel van de Minister van OCW om in plaats van de bestaande fiscale aftrek voor instandhoudingskosten van woonhuismonumenten een subsidieregeling in te voeren. In die nieuwe regeling is een subsidie mogelijk voor een natuurlijke persoon, die zijn hoofdverblijf heeft in een (gedeelte van een) rijksmonument dat zijn eigendom is. En de toevoeging “die zijn hoofdverblijf heeft” is van verstrekkend gevolg voor vele duizenden eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten, die het pand niet als hoofdverblijf gebruiken, maar bijvoorbeeld verhuren of als tweede (vakantie)woning gebruiken. De belangenvereniging voor bewoners-eigenaren van woonhuismonumenten Bewoond Bewaard heeft middels een (niet representatieve) steekproef vastgesteld dat hiervan sprake is bij misschien wel 15 tot 20% van alle woonhuismonumenten, waarmee het aantal eigenaren kan oplopen tot wel 8.000.