VBO Makelaar: trek wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek monumentenonderhoud in

Monumentale woningen, Friesland Foto: onbekend

Het afschaffen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten brengt monumenteigenaren in financiële problemen. VBO Makelaar roept het nieuwe kabinet op dit wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel, dat per 1 januari 2017 in zou gaan, is controversieel verklaard, maar hangt nog altijd als een donkere wolk boven de monumentenmarkt. Dit stelt Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar.

Bewoners en eigenaren van monumenten kunnen de kosten die zij maken op dit moment nog aftrekken bij de Belastingdienst. In oktober 2016 heeft het kabinet een voorstel ingediend om de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten af te schaffen en te vervangen voor een subsidieregeling.

Van der Ploeg: ‘De subsidieregeling die ervoor in de plaats komt, dekt slechts 25% van de kosten en is daarmee te mager. Monumenteigenaren zijn bij aankoop van hun woning uitgegaan van de huidige regeling. Zij komen financieel in de knel als de wetswijziging wordt doorgevoerd. Vanaf 2019 wordt het dan moeilijker om de financiële inspanning te leveren die noodzakelijk is om het monument in stand te houden.’ Versobering van de fiscaliteit staat haaks op de wettelijke instandhoudingsplicht en het verbod op onthouding van noodzakelijk onderhoud. De subsidiedrempel (€2.000,-), de maximering (€10.000,- per jaar) en het budgetplafond voor het de totale subsidiepot in de voorgestelde subsidieregeling veroorzaken onzekerheid over de honorering van een aanvraag en de financiële mogelijkheden structureel groot onderhoud te plegen.

Volgens Van der Ploeg wordt ook de invloed van de onduidelijkheid over het voortbestaan van de aftrekbaarheid van onderhoudskosten op de huidige waarde van de woning onderschat. Van der Ploeg: ‘Als de financiële steun vanuit de overheid wordt ingeperkt, draaien monumenteigenaren voornamelijk zelf op voor de kosten van verplicht structureel onderhoud. Laat staan dat er energiebesparende maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Onderhoudskosten voor monumenten zijn vaak al hoger dan bij gewone huizen, omdat eigenaren rekening moeten houden met andere, strengere regels en specialistische maatregelen. Dit schrikt zowel huidige eigenaren als potentiële kopers af, waardoor verkoop moeizamer verloopt, de waarde van de monumentwoning negatief wordt beïnvloed en verval op de loer ligt.’

Van der Ploeg pleit ervoor de huidige fiscale aftrek te behouden of de nieuwe subsidieregeling zodanig in te richten dat deze gelijkwaardig is aan de huidige fiscale aftrek. Het nieuw te vormen kabinet moet hier haast mee maken. ‘Het einde van de fiscale aftrek met vervanging voor subsidieregeling moet niet boven de markt blijven hangen. Na de installatie van het kabinet moet snel duidelijkheid komen voor monumenteneigenaren en potentiële kopers’, aldus Van der Ploeg.