Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Wethouder Pytsje de Graaf bevestigt het bordje op een van de hekpalen van State Tjessens
Wethouder Pytsje de Graaf bevestigt het bordje op een van de hekpalen van State Tjessens Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Archeologisch rijksmonument Tjessens gemarkeerd met hekpijlers

Afgelopen donderdag zijn in Waaxens (Friesland) twee hekpalen onthuld. Ze markeren de plek waar vanaf de late middeleeuwen de state Tjessens heeft gestaan.

Op de plek van ‘Tjessens’ is sprake van een uniek archeologisch instandhoudingsexperiment. De huidige gebruiker heeft in overleg met de RCE en gemeente Noard-East Fryslân de grond met 30 centimeter opgehoogd om ervoor te zorgen dat zijn ploeg de archeologische resten niet beschadigt. De Rijksdienst volgt het experiment nauwgezet. Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Om dit te vieren en het landschap te markeren zijn de hekpijlers geplaatst.