Bekijk alle inzendingen voor de Grote Archeologie Prijs

Grote Archeologie Prijs
Grote Archeologie Prijs

De inzendingen voor de Grote Archeologie Prijs zijn bekend. De Grote Archeologie Prijs is de prijs voor de publieksarcheologie. Met de prijs worden initiatiefnemers van projecten gestimuleerd verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan het heden.

Uit alle inzendingen kiest een vakjury morgen, donderdag 12 september, vier nominaties. Het publiek kan tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober stemmen op zijn/haar favoriete project. De prijsuitreiking is tijdens de Nacht van de Geschiedenis op zaterdag 26 oktober in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Bekijk alle inzendingen hier.