Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

‘Bemoeienis provincies nodig tegen verpaupering binnensteden’

Provincies moeten ervoor zorgen dat gemeenten geen nieuwe winkelpanden meer laten bouwen. Dat vindt Detailhandel Nederland. Gemeenten zouden zelf te weinig rekening houden met de gevolgen van bijbouwen, dus moeten de provincies de regie gaan voeren. Ondanks een gemiddelde leegstand van 10 procent van Nederlandse winkelpanden, zijn er plannen om zo’n 9000 nieuwe winkelpanden bij te bouwen in Nederland, stelt Detailhandel Nederland. Dat zou leiden tot nog meer leegstand, met ,,verpaupering van binnensteden” tot gevolg.

Binnenlands Bestuur

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.