Boek: Zoektocht naar het geboortehuis van Rembrandt in Leiden: van onderzoek naar (virtuele) reconstructie

omslag rembrandt

Waar vele onderzoekers zich stukbijten op de precieze geboorteplek en de verschijningsvorm van het geboortehuis van Rembrandt, lukt het bouwhistorici en de archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken wel om met nieuw gecombineerd (bouw)historisch onderzoek dit ontbrekende stukje Leidse geschiedenis te ontsluiten. De minutieuze zoektocht leest als een spannend verhaal.

Het onderzoek leidde tot een waarheidsgetrouwe en voor iedereen toegankelijke digitale reconstructie, als baken van herinnering aan de in Leiden geboren en getogen wereldberoemde kunstenaar. Lees in de vandaag verschenen publicatie het spannende relaas van de zoektocht naar het geboortehuis van Rembrandt en kom meer te weten over de verrassende ontdekkingen en uitkomsten van hun onderzoek.

Rembrandt van Rijn werd in 1606 in Leiden geboren. Hij groeide op aan de Weddesteeg, tegenover de molen van zijn vader en stiefgrootvader. Het (groot)ouderlijk huis is vier eeuwen later compleet verdwenen. Om toch te kunnen ervaren waar de wereldberoemde schilder woonde en leefde, heeft Erfgoed Leiden en Omstreken een reconstructie van het huis gemaakt. Hierbij is ook de omgeving rond het huis, waaronder de molen van zijn vader, in kaart gebracht. Via virtual reality kan nu iedereen, overal ter wereld, een bezoek brengen aan het geboortehuis van de schilder.

Het maken van een reconstructie van Rembrandts geboortehuis was geen eenvoudige opdracht. Er bestaan geen specifieke afbeeldingen van het huis. Ook is er jarenlang gediscussieerd over de exacte locatie. Door voor het eerst de beschikbare historische bronnen te combineren met historisch beeldmateriaal en deze te interpreteren vanuit Leidse bouwhistorisch perspectief, zijn de bouwhistorici van Erfgoed Leiden en Omstreken erin geslaagd om tot een betrouwbare reconstructie te komen.

Bovendien werd niet enkel het huis nagebouwd, maar ook de omgeving in al haar details – denk aan de Witte Poort, de voorganger van Rembrandtbrug, de molens, en het Pelicaensbolwerk.

Over het boek: 
Het geboortehuis van Rembrandt in Leiden – van onderzoek tot reconstructie
Pieter-Jan de Vos, Edwin Orsel, Cor de Graaf
48 pag – € 7,50 – ISBN 978 90 71256 75 2
Het boek is verkrijgbaar  in de boekhandel of via www.uitgeverijgingko.nl/home/het-geboortehuis-van-rembrandt-in-leiden

En kijk voor de reconstructie op www.erfgoedleiden.nl/rembrandt

Over de onderzoekers en auteurs:
Pieter-Jan De Vos (1987) is bouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Hij studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en Conservation of Monuments and Sites aan het Raymond Lemaire Center. Zijn expertise omvat enerzijds bouwhistorisch onderzoek naar stedelijke woonhuizen en anderzijds digitale erfgoeddocumentatie. Hij is aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici, verbonden als expert member bij CIPA Heritage Documentation (ICOMOS), en geeft gastcolleges bij de Hogeschool Utrecht en de KU Leuven.

Edwin Orsel (1969) studeerde bouwkunde. Hij werkte bij verschillende bouwhistorische bureaus en is sinds 2001 stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daarnaast is hij voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici, bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland en lid van diverse monumentencommissies. Regelmatig publiceert hij over bouwhistorie en kastelen.

Cor de Graaf (1968) is adjunct directeur en adjunct gemeentearchivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Na zijn studie Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden werkte hij bij het Fitzwilliam Museum in Cambridge. Daarna volgde hij de opleiding Archivistiek A en kwam hij in dienst van de gemeente Leiden. Hij was vele jaren (hoofd)redacteur van tijdschriften op historisch en genealogisch gebied en publiceert over verschillende historische, genealogische, archivistische en numismatische onderwerpen.

Erfgoed Leiden en Omstreken:
Erfgoed Leiden en Omstreken is hét kennis- en adviescentrum over erfgoed in de Leidse regio. Hier werken archivisten, collectiebeheerders, bouw- en architectuurhistorici,   erfgoedadviseurs, archeologen, monumentenzorgers en molenaars als erfgoedprofessionals samen aan de regionale historie van Leiden en omstreken.