Erfgoed Leiden houdt ‘corona collectie’ bij in digitaal archief

PB Drone opname 'we denken aan jullie' Foto Erfgoed Leiden

Inwoners van Leiden en de regio stuurden bijzondere en soms emotionele foto’s over hun leven tijdens de coronapandemie op via erfgoedleiden.nl/corona. Behalve de 200 foto’s zijn filmopnames van de eerste lockdown online te zien. Daarnaast zijn lokale websites met nieuwsberichten over de pandemie voor de eeuwigheid opgeslagen. Hiermee legt Erfgoed Leiden dit tijdperk vast voor volgende generaties en onderzoekers. De corona crisis is helaas niet voorbij dus aanleveren van beeldmateriaal kan nog steeds.

Film ‘Voor de thuisblijvers’
Rose Marie Keijzer, inwoner van Warmond, bood haar filmreeks ‘Voor de thuisblijvers’ aan voor het digitale archief van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij heeft van maart tot juli 2020 gebeurtenissen in en om Warmond gefilmd. ‘Voor al die mensen die thuis zaten, maakte ik in de corona-periode overdag filmpjes zodat zij ’s avonds via facebook konden zien hoe het was op die plekken waar ze die dag niet konden komen’, aldus de filmmaker. De opnames zijn een welkome aanvulling op de ‘corona’-collectie.

Opslaan van lokaal digitaal nieuws
Tegenwoordig lezen we lokaal nieuws veelal digitaal via websites. De berichten staan niet voor lange tijd op deze websites en hierdoor kan historisch interessant nieuws verloren gaan. Door het regelmatig harvesten (binnenhalen) van webpagina’s worden de data opgeslagen in een zgn. E-depot, waar ze in hun oorspronkelijke format beschikbaar blijven. De  berichten zijn zo altijd in te zien, maar in verband met de auteursrechten nu alleen nog in onze studiezaal aan de Boisotkade.

Voorbeelden van aangeleverd materiaal
Kunstwerken, contact achter glas, emotioneel afscheid nemen via zoom. Voor ons in korte tijd helaas een bekend verschijnsel geworden. Voor latere generaties hopelijk onbekend en vreemd. Op de website van Erfgoed Leiden is het aangeleverde materiaal te zien.

Inleveren materiaal kan nog steeds
De coronapandemie is nog steeds niet voorbij. Ziet u zaken die bewaard moeten blijven voor volgende generaties? Beschrijf wat er te zien is op uw foto, film of ander materiaal, waar en wanneer genomen of gemaakt, als u weet wie op de foto’s staat is dat heel zinvol. Kortom, hoe meer informatie u aanlevert hoe interessanter het is voor de onderzoekers in de toekomst.