Twintig jaar bouwhistorisch onderzoek in Leiden op de kaart

Bouwhistorisch onderzoek op de kaart Beeld: Erfgoed Leiden en Omstreken

Van woonhuizen tot kerken en van bruggen tot stadspompen! In Leiden voeren bouwhistorici al 20 jaar bouwhistorisch onderzoek uit. Als een pand of object gerestaureerd of gerenoveerd gaat worden, gaan de bouwhistorici er op af. In de rapportages die zij schrijven, wordt de vaak complexe bouwgeschiedenis toegelicht. De 1766 onderzochte panden en objecten staan nu overzichtelijk, samen met de bouwhistorische waarden, op één kaart. Vernieuwend en vooral interessant voor (nieuwe) bewoners, architecten, archeologen en onderzoekers.

Toevoeging aan bouwhistorische waardenkaart
De bouwhistorische waardenkaart van Leiden was er al. Op de waardenkaart staan de  plaatsen waar bouwhistorische waarden aanwezig of te verwachten zijn. Bij het maken van sloop- of (ver)bouwplannen moet rekening worden gehouden met deze historische waarden. Nu is op de kaart ook te zien waar al bouwhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Voor de panden die vanaf 2016 onderzocht zijn, is op de kaart een korte beschrijving van het onderzoek of het pand opgenomen. In de loop van 2021 zullen nog meer onderzoeken kort beschreven worden.

Onderzoeksrapporten raadplegen 
Er is meer informatie over de onderzochte objecten beschikbaar, dan op de kaart te lezen is. Iedereen kan de onderzoeksrapporten raadplegen bij Erfgoed Leiden aan de Boisotkade in Leiden. Dat kan interessant zijn voor architecten, archeologen en bouwhistorische bureaus. Maar ook voor onderzoekers, eigenaren en bewoners biedt het een schat aan informatie. De dossiers staan vanwege privacy- en auteursrechtelijke beperkingen niet online. Tijdens een bezoek aan onze studiezaal kunt u op afspraak de rapporten inzien. Dat kan door contact op te nemen via info@erfgoedleiden.nl met vermelding van het gewenste rapport.

De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Niels Langedijk, in het kader van zijn Geo Information Minor aan de Vrije Universiteit Amsterdam.