Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
cc by sa 3.0
Koepelgevangenis Breda Foto: G. Lanting via Wikimedia

Brief Breda aan staatssecretaris over sluiting Koepel

Het Bredase college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan staatssecretaris Teeven weten het niet eens te zijn met het besluit om gevangenis De Koepel te sluiten. Zij vrezen voor de toekomst van het personeel en voor een verplaatsing van kosten naar de begroting van de lokale overheid. Breda verzoekt de staatssecretaris dringend om een heroverweging van zijn voornemen.

Dichtbij.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.