Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Canon Culemborg digitaal

De canon van Culemborg is nu ook gepubliceerd op de website regiocanons.nl (http://www.regiocanons.nl/gelderland/culemborg). De canon is een historisch overzicht van gebeurtenissen en personen dat een licht op Culemborg werpt. Wethouder Roeland Geertzen sprak bij de introductie van het boek de wens uit dat de canon aanknopingspunten zou bieden voor nieuwe initiatieven. Een daarvan is de publicatie op internet. Voorlopig zijn elf van de vijftig tijdvakken op internet gepubliceerd.

CulemborgseCourant.nl