De Hollandsche Molen doet oproep aan kabinet: laat de molens draaien!

Foto: EAGMonuments

Op maandag 22 november vergadert de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de cultuurbegroting. De Hollandsche Molen roept het kabinet op om geld vrij te maken voor het Molenfonds. Hieronder leest u hun brief: 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Molens zijn het icoon van ons land en met 1.200 molens heeft iedereen wel een molen in de buurt. Menig kind zegt als een van de eerste woordjes ‘molen’ en kijkt vol verwondering naar de draaiende wieken. Dagelijks werken duizenden vrijwilligers aan het behoud van deze historische werktuigen: zij laten de wieken en raderen draaien en openen de deuren voor bezoek. Molens horen bij Nederland.

De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in voor alle molens in Nederland, onder andere met het Molenfonds. Dit fonds geeft bijdragen aan molens voor restauratie en groot onderhoud. De overheid ziet die waarde en heeft in 2017 een eenmalige bijdrage gegeven aan het fonds specifiek voor het groot onderhoud, zo’n 6 ton per jaar, vier jaar lang. Nu is de pot leeg.

U weet het ongetwijfeld: regelmatig onderhoud voorkomt grote en kostbare restauraties. Sinds 2017 heeft meer dan 10 procent van de molens een bijdrage ontvangen uit het fonds. En met eigen inspanning, bijvoorbeeld door crowdfunding in de buurt, hebben de vrijwilligers Molenfonds-bijdragen weten aan te vullen tot het benodigde bedrag.

Het Molenfonds is dan ook een groot succes, volgens de molenwereld en de overheid. Ook het publiek geniet dagelijks van draaiende molens. Kortom, een succesvolle pilot waar het molenveld zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderhoud en de verdeling van de middelen. Dat scheelt de overheid veel tijd. Mooi overigens dat het Molenfonds navolging heeft gekregen bij de boerderijen en mogelijk gaat krijgen bij kastelen en Joods erfgoed.

De Hollandsche Molen wil het Molenfonds voortzetten, maar ziet voor het komend jaar een groot probleem. Ondanks dat de vereniging zoveel mogelijk van haar eigen middelen in het fonds doet, is het niet voldoende om het nodige groot onderhoud bij molens te financieren. En zonder hulp van ‘Den Haag’ gaat het niet.

We zoeken steun van de minister. Maar net als de rest van Nederland wachten we al maanden op de kabinetsformatie. Daarom onze oproep: ‘Kabinet, treuzel niet en laat de molens draaien. Vind in de begroting 6 ton om 2022 te overbruggen zodat het succesvolle Molenfonds niet verdwijnt’. Met de volgende minister praten we graag verder over een bijdrage voor de langere termijn, maar laat het fonds na een vliegende start niet ineenstorten.

Komende maandag behandelt uw commissie de cultuurbegroting. Wij hopen dat u onze oproep onder de aandacht van de minister wilt brengen.

Met vriendelijke groet,

Nicole Bakker
Directeur De Hollandsche Molen