De kunst van succesvol transformeren

De gevolgen van de leegstand zijn ingrijpend. Dick Boeve van adviesbureau Metrum: ‘Vastgoedwaarden dalen en de economische vitaliteit en leefbaarheid worden aangetast. Vooral in de aanloopstraten van binnensteden vormt dit een groot probleem.(…) Wonen boven of in de voormalige winkel biedt voor eigenaren, investeerders en gemeenten daarentegen kansen.’ (…) Voor een geslaagde transformatie van slechte aanloopstraten met behulp van wonen in of boven winkels, ontwikkelde Metrum een drietrapsraket.

Gebiedsontwikkeling.nu

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.