Duurzaamheidskennis en kunde voor erfgoedprofessionals

Foto: Erfgoedvereniging Heemschut

“Erfgoedprofessionals zijn naarstig op zoek zijn naar scholing op het gebied van verduurzaming. In drie cursussen vergroot ik hun kennis over verduurzamen van erfgoed én leer het toe te passen in de praktijk”, aldus Marieke van Zanten, docent bij de ErfgoedAcademie.

Uit recent onderzoek van de ErfgoedAcademie blijkt dat er bij erfgoedprofessionals grote behoefte is aan scholing op het gebied van verduurzaming. Dat is te snappen, want ook de erfgoedsector moet een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het erfgoed zelf. Want verduurzaming houdt het gebruik van monumenten betaalbaar. En in veel gevallen kan erfgoed zelfs ingezet worden als motor in deze transitie.

Van kennis naar kunde

Om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie heb je als erfgoedambtenaar uitgebreide kennis nodig: algemene kennis over de energietransitie en verduurzaming (de context dus), vaardigheden (hoe ga ik hierover in gesprek met mijn collega’s) en je moet de nieuwe inzichten kunnen toepassen in je werkpraktijk.

De ErfgoedAcademie biedt nu drie cursussen aan die alle benodigde kennis samenbrengen op drie niveaus:

  • de maatschappelijke opgave en de rol die erfgoed daarin heeft;
  • beleidsvorming op erfgoed en verduurzaming;
  • en de daadwerkelijke verduurzaming in de praktijk.

Deze drie cursussen zijn toegespitst op de werkpraktijk. Je gaat meteen met de theorie aan de slag, zodat je het ook toe kunt passen en dus meteen kunt gebruiken in je werk.

Op welke manieren je erfgoed effectief kunt inzetten voor de energietransitie, leer je van docent Marieke van Zanten. Zij is erfgoedadviseur innovatie bij Het Oversticht.

Erfgoed en energietransitie

In de cursus ’erfgoed en energietransitie’ doe je kennis op over de opgave waar duurzaamheidsambtenaren voor staan. Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)? Wat voor beleidsinstrumenten kun je gebruiken? En welke inspirerende voorbeelden zijn er al? Je leert ook op welke momenten en hoe je je inbreng naar voren kunt brengen.

Marieke: ‘Als erfgoed beleidsambtenaar heb je echt iets bij te dragen aan deze opgave en deze cursus helpt je aan kennis, vaardigheden en ook wat zelfverzekerdheid, die je nodig hebt om vanuit het erfgoedveld je bijdrage te leveren. Na de cursus kun je dan met je duurzaamheidscollega’s in gesprek hierover. Of tijdens de cursus, wanneer jullie samen mee gaan doen. Wat overigens echt een goed idee is!’

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

De tweede cursus die Marieke geeft, gaat over erfgoed en duurzaamheidsbeleid. Welke beleidsinstrumenten kun je inzetten om de verduurzaming te bevorderen of te sturen? Marieke van Zanten vertelt: ‘We gaan kort in op de RES-en en we bespreken onderzoeken over verduurzaming van monumenten. We weten zodoende wat goed werkt en wat niet. Daar kun je je beleid vervolgens op aanpassen. Een van de thema’s, naast vele andere, is bijvoorbeeld het zonnepanelenbeleid. Dat is een onderwerp waar veel beleidsmakers mee worstelen.’

Deze cursus is vooral voor beleidsmensen van overheden en van organisaties die veel erfgoed in bezit hebben en daarom ook zelf beleid maken, zoals Staatsbosbeheer.

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Ben je regelmatig in gesprek met eigenaren over hoe zij hun monument het beste kunnen verduurzamen? Wil je meer zicht op de bedoelde en de onbedoelde effecten van allerlei maatregelen? Dan is de cursus ‘Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk’ iets voor jou.

Docent Marieke licht toe: ‘Eigenaren weten zelf vaak heel veel en het is belangrijk dat je als ambtenaar heel goed kunt motiveren waarom je iets adviseert of juist een maatregel niet passend vindt.  Meedenken betekent bijvoorbeeld ook dat je eigenaren alert maakt op bouwfysische effecten, schade die op kan treden bij verkeerd na isoleren. Of maatregelen die een ongewenst beeld opleveren of het rendement niet halen die een leverancier belooft. Tegelijkertijd wijs je eigenaren ook op welk het effect het gebruik van hun pand op de energierekening heeft en waar je het beste kun isoleren.  Ook is er aandacht voor het financieren van verduurzaming van monumenten.’

Deze cursus is op locatie bij Landgoed Twickel. Je krijgt een inkijkje hoe het landgoed omgaat met het verduurzamen van zijn panden en waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Ook ga je een fietstocht op het landgoed maken om voorbeelden te zien.

Deze cursus is vooral voor vergunningverleners, bouwinspecteurs en beleidsmedewerkers van overheden of organisaties met veel erfgoed in het bezit.

Voordelen van een cursus bij de ErfgoedAcademie:

  • Docenten met veel praktijkervaring
  • Je leer de theorie meteen toepassen in de praktijk: veel oefenen dus en huiswerk!
  • De cursus levert je een netwerk op waar je nog lang op terug kunt vallen

Meer informatie over de cursussen over duurzaamheid tref je op de website van de ErfgoedAcademie.

Linkjes

Erfgoed en energietransitie – https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/erfgoed-en-energietransitie-voorjaar-2022

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid – https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/erfgoed-en-duurzaamheid-voorjaar-2022

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk – https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/erfgoed-en-duurzaamheid-de-praktijk-voorjaar-2022

Drie cursussen over duurzaamheid – https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/drieluik-erfgoed-en-duurzaamheid-voorjaar-2022