Emotienetwerken: inzicht krijgen in elkaars gevoelens omtrent erfgoeditems

Referentiebeeld Beeld: pixabay

Elke maand staat Toekomst Religieus Erfgoed stil bij verschillende benaderingen van de dialoog. Deze maand: emotienetwerken. De uiteenlopende gevoelens die mensen bij een dialoog over erfgoed hebben kunnen soms flink botsen. Emotienetwerken kan inzicht verschaffen in elkaars gevoel omtrent erfgoeditems en kan zorgen voor wederzijds begrip.

Emotienetwerken is een nieuwe methode, ontwikkeld door Marlous Willemsen, directeur van Imagine IC, en Hester Dibbits, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Reinwardt Academie. Heel eenvoudig gezegd is emotienetwerken een soort kringgesprek waarbij gebruik wordt gemaakt van een raster met emoties.

Meer weten over emotienetwerken? Klik dan hier.