Europa Nostra ‘Cultuur verbindende kracht in Europa’

Op vrijdag 10 juni 2011 werden in Het Concertgebouw in Amsterdam 27 Europa Nostra Awards, zes Grand Prix en twee Member’s Choice-prijzen uitgereikt. Erfgoedvereniging Heemschut ontving een Europa Nostra Award  (…) "Kijk niet naar de prijs van cultuur maar naar de waarde van cultuur". Plácido Domingo, President van Europa Nostra, onderstreepte het belang van het erfgoed voor een duurzame toekomst. "Erfgoed is geen last maar een bron van plezier en toewijding voor professionals, de bewoners van Europa en de miljoenen toeristen van over de hele wereld.

Heemschut

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.