Publicatie: Gedeeld erfgoed, gezamenlijke toekomst

Nederland heeft een rijke historie en deelt een verleden met veel landen over de hele wereld. Vooral de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de koloniale relaties hebben hun sporen nagelaten. Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het duurzaam behoud van het erfgoed dat voortkomt uit het gezamenlijk verleden met deze landen. Over deze samenwerking is nu de Engelstalige publicatie Shared Heritage Joint Future verschenen. De bundeling geeft een mooi beeld van de grote verscheidenheid aan uitgevoerde projecten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed