Gezamenlijke lobby voor betere positie Erfgoed in Europees beleid

Meer dan 25 Europese en internationale netwerken en organisaties, waaronder Erfgoed Nederland, hebben de ‘European Heritage Alliance 3.3’ gelanceerd. Tijdens het congres van Europa Nostra zijn de organisaties en netwerken overeengekomen een gezamenlijke lobby op te zetten en te werken aan een EU strategie voor een betere positionering van cultureel erfgoed in het EU beleid.

Erfgoed Nederland

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.