Groninger Kerken restaureert klokkenstoel Jacobuskerk Zeerijp

Klokkenstoel Zeerijp foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De klokkenstoel in de toren van de Jacobuskerk in Zeerijp en een klein gedeelte van de vloer onder de klokkenstoel worden gerestaureerd en verstevigd. De restauratie is gebaseerd op een plan dat de vrijwilligers van de kerkelijke gemeente Maarland enkele jaren geleden hebben opgesteld met als achtergrond de wens om een ontbrekende luidklok terug te brengen naar de toren. De kerk en toren van Zeerijp behoren sinds april 2015 tot het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Klokkenstoel
De huidige Anna- en Jacobklok, in 1502 door Geert van Wou gegoten, hangen nu aan gedeeltelijk stalen krukassen. Deze worden vervangen door houten, rechte krukassen zoals het oorspronkelijk ook geweest is. Daarbij worden ook de luidwielen en bevestigingen vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd door Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland.
Ook worden onderdelen die in het verleden aangepast zijn, weer hersteld. Denk hierbij aan schoren die ontbreken of toevoegingen die afbreuk doen aan het oorspronkelijke doel. Alle pen-gat verbindingen van de klokkenstoel worden gecontroleerd en waar nodig nieuwe, houten doken aangebracht. Tenslotte zal de klokkenstoel ook meteen behandeld worden
tegen houtworm. De restauratie van de klokkenstoel wordt uitgevoerd door Aannemers – Restauratie & Molenmakersbedrijf Molema V.O.F.

Nieuwe klok
Het voornemen is dat er in de derde gang waar nu geen klok meer hangt, een nieuwe gegoten klok komt. Simon Laudy giet ook deze nieuwe klok. Het is de bedoeling dat de nieuwe klok ter plaatse (dus bij de toren in de buitenlucht) gegoten gaat worden. De plaatselijke commissie en vrijwilligers van de kerkelijke gemeente zijn druk bezig om fondsen te werven om de nieuwe klok mogelijk te maken.

Oude Groninger luidklokken
Nog altijd zijn in Groningen tientallen oude luidklokken aanwezig, ze overleefden eeuwen en oorlogen. De oudst bewaard gebleven klok in Groningen stamt uit het jaar 1300 en hangt in de toren van Stedum. We weten niet waar en door wie deze klok gegoten werd. Dat weten we soms wel van de iets nieuwere exemplaren: die kwamen in de vijftiende eeuw uit de werkplaats van de familie Klinghe in Bremen of in de zestiende eeuw uit Kampen, uit de gieterij van de familie Van Wou. Zo dus ook de oude klokken in de toren van Zeerijp.

Afronding
De verwachting is dat het herstel van de klokkenstoel medio februari dit jaar is afgerond.