Herbestemming wordt makkelijker met permanente crisis- en herstelwet

h-team (herbestemmingsteam)
h-team (herbestemmingsteam)

Met grote instemming hebben het H-team en het Nationaal Renovatieplatform kennisgenomen van de publicatie van het Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse AMVB’s in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Staatscourant 31 oktober 2013). Wanneer dit besluit in werking treedt, zal het herbestemmen van leegstaande gebouwen – tijdelijk of permanent – procedureel sterk worden vereenvoudigd en in veel meer gevallen mogelijk zijn.

Herbestemming.nu