Hervormde kerk Baaium naar Alde Fryske Tsjerken

Ned. Hervormde Kerk, Baaium Foto: Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt op vrijdag 20 juni 2014 de hervormde kerk van Baaium over van de Hervormde Gemeente Wjelsryp-Baaium. Het wordt de 44ste kerk die in het bezit van de Stichting komt.

De kerk van Baaium werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd ter vervanging en op de plek van een bouwvallig geworden middeleeuwse kerk. De toren dateert van 1865 en het schip van 1876. De kerk is beroemd vanwege het interieur met een veelheid aan decoraties uit verschillende stijlperiodes. Het interieur is in de woorden van architectuurhistoricus Peter Karstkarel ,,één staalboek van negentiende-eeuwse ornamentiek”. Achterin de kerk staat een enorm vijftiende-eeuws doopvont van roze standsteen, dat jaren buiten de kerk begraven lag en in 1668 terug naar binnen is gebracht. De hervormde gemeente van Wjelsryp-Baaium heeft de Baaiumer kerk in drie fases laten restaureren. Het exterieur werd in 1998/1999 onderhanden genomen, de toren in 2004/2005 en het interieur uiteindelijk in 2011/2012. De kerk kon na 27 jaar leegstand op 29 juni 2012 weer feestelijk in gebruik worden genomen.

Het orgel is in 1878 gebouwd door Willem Hardorff (1815-1899). Het is bij de laatste restauratie van de kerk schoongemaakt, gestemd en zo veel mogelijk hersteld. Een echte, uitvoerige restauratie moet nog plaatsvinden.

De kerk komt na de overdracht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in beheer bij een Plaatselijke Commissie. Via deze Plaatselijke Commissie kan het kerkje worden gehuurd voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)-bijeenkomsten. Bovendien zullen er minimaal twaalf keer per jaar kerkdiensten worden gehouden van de Hervormde Gemeente Wjelsryp-Baaium.

Voor de Stichting is dit de 44ste kerk die wordt overgenomen in het 44-jarige bestaan. De laatste keer dat de Stichting een kerkgebouw overnam, was in november 2013 (Leeuwarden-Huizum). De Stichting verwacht later dit jaar nog een kerk over te nemen.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken werd in 1970 opgericht om monumentale kerkgebouwen over te nemen die hun religieuze functie verloren, en om in overleg met de dorpsbewoners te zoeken naar nieuw gebruik. Bovendien spant de Stichting zich in om publieke belangstelling te wekken voor kerkgebouwen in het algemeen.

Persbericht Stichting Alde Fryske Tsjerken