Historie gebouw helpt bij herbestemming

Denkt u bij herbestemming van kantoren ook aan de historie van het gebouw? In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Programma Herbestemming heeft cultuurhistoricus Leon van Meijlel en architect Teake Bouma een quick scan gemaakt van de cultuurhistorische waarde van met name de naoorlogse kantoren.

fmm.nl (2)