Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
foto: Gemeente Zutphen

Honderden bezoekers voor Zutphens scheepswrak

In de broodfabriek in Zutphen zijn gisteren een paar honderd bezoekers afgekomen de onlangs gevonden, 17e eeuwse praam. De Zutphense archeologische dienst is verheugd over de opkomst:”Zoveel bezoekers, we zijn dik tevreden”, aldus stadsarcheoloog Michel Groothedde.

Het scheepswrak dat uitgestald was, werd eind november gevonden tijdens werkzaamheden aan de Marstunnel in Zutphen. Tijdens het onderzoek werd de praam vrijgelegd en onderzocht. Daarna werden de resten geborgen. Vervolgens werden de resten,ter conservering, in de broodfabriek in Zutphen uitgestald. Het scheepswrak bestaat uit 130, voornamelijk eikenhouten, onderdelen. Deze lagen over een afstand van 12 meter verspreidt in de hal. Het is de bedoeling dat het schip geconserveerd wordt door specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij gaan komende week uitzoeken of dit technisch mogelijk is.

Tekst en Uitleg
Tijdens de open dag werden de bezoekers door drie stadsarcheologen ontvangen. Zij gaven, met assistentie van 7 vrijwilligers, uitleg over het gevonden schip. Onder andere obver het gebruik van pramen gaf Groothedde tekst en uitleg: “De praam was in die tijd het werkpaard van de stad. Het werd overal voor gebruikt. Voor het transport van koeien, hout, riet, stenen, melk, baggeren, visserij in de grachten, onderhoud van kribben. Met name voor het transport van koeien was de platbodem geschikt. De dieren werden bij hoog water, oorlogsgevaar en als de winter inviel naar de stad vervoerd.” aldus de stadsarcheoloog.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.