Hoop voor oudste vakantiepark van Nederland

Oude ansichtkaart Recreatieoord Hoek van Holland

De gemeenteraad van Rotterdam gaat niet akkoord met het huidige plan om het recreatieoord Hoek van Holland, het oudste vakantiepark van Nederland, te verkopen aan een commerciële partij. Dat bleek woensdag tijdens de commissievergadering over verkoop.

Wethouders Kasmi van recreatie en Kurvers van bouwen kwamen afgelopen november met het plan om het recreatieoord te moderniseren tot een 4-seizoenbadplaats. Maar de recreanten waren daar niet blij mee. Zij vreesden voor het verdwijnen van de informele familiesfeer en de sloop van hun vakantiehuisjes.

In de commissievergadering werd gesteld dat er geen garantie is dat de bewoners van de huisjes en caravans op termijn niet weg moeten. Er is nu aan de wethouders Kurvers en Kasmi gevraagd om te kijken hoe dat wél gegarandeerd kan worden. De raad wil ook een lijst met alternatieve plannen.

De tennisbaan van Recreatieoord Hoek van Holland waar Prinses Juliana gebruik van maakte tijdens haar jeugd!

Het nieuws over de bedreiging voor dit oudste vakantiepark van Nederland werd gelukkig ook opgepakt door erfgoedorganisaties en de landelijke media. Zo deed Stichting Het Cuypersgenootschap afgelopen week een voorstel aan het stadsbestuur van Rotterdam hoe het vakantiepark, dat onlangs is benoemd tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed‘ behouden kan blijven.

Ansichtkaart. Recreatieoord Hoek van Holland van boven

Volgens de Stichting kan dit door een bestemmingsplan vast te stellen waarbij de indeling van het terrein met de objecten worden verankerd. “Wel moet dan bij verkoop van het terrein als voorwaarde worden opgenomen dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld waarbij de bestaande kleinschalige bebouwing met huisjes gehandhaafd blijven,” stelt Leo Dubbelaar, secretaris van de stichting. “Voor enkele oorspronkelijke huisjes kan de monumentenstatus worden aangevraagd met instemming van de gebruiker.’’

Bij het tv-programma ‘Kassa’ van BNNVARA werd eveneens aandacht besteed aan de verkoop met de toepasselijke slogan ‘Hoe Rotterdam kiest voor poen in plaats van fatsoen.’