Advies aan de gemeente Rotterdam: Behoud Recreatieoord Hoek van Holland

Recreatieoord Hoek van Holland in de jaren 20

 

Overweeg de grond in publieke handen te houden”. Dat is een van de opvallende adviezen, gericht aan de gemeente Rotterdam. De aanbeveling maakt deel uit van de ‘Cultuurhistorische verkenning (quickscan) van Recreatieoord en Camping ‘Hoek van Holland’. Het onderzoek is gehouden in opdracht van de gemeente Rotterdam, die het onderzoek de afgelopen week vrijgaf. Het advies is opmerkelijk, omdat de gemeente juist van plan is het recreatieoord te verkopen. 

Erfgoed

De onderzoekers, Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen) en Els Bet stedebouwkundige (Rotterdam), bevestigen met hun verkenning de historische waarde van het vakantiepark. Recreatieoord Hoek van Holland is van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang, een plek waar ondanks alle veranderingen de oorspronkelijke ziel en sociale cultuur nog rondwaart, aldus Van Meijel en Bet. 

Recreatieoord Hoek van Holland in de jaren 20
Recreatieoord Hoek van Holland in de jaren 20

Als basis voor het onderzoek gebruikten zij de twee boeken ‘De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee’ van Mario Bruijns. Tevens is gebruik gemaakt van historisch kaart- en fotomateriaal en veldwerk ter plaatse. De onderzoekers stelden eerder een cultuurhistorische verkenning op voor Hoek van Holland als geheel.

Zij adviseren om het recreatieoord in de geest van het UNESCO-verdrag, als immaterieel erfgoed op te nemen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

Toekomstvisie

Het is aan de gemeente Rotterdam om te bepalen wat zij met de aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoeksbureau doet, onder meer bij het opstellen van een toekomstvisie voor het recreatieoord. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam is van plan Recreatieoord Hoek van Holland te verkopen vanwege modernisering. Zij geeft aan rekening te willen houden met de rijke historie en de belangen van de recreanten. 

Dat betekent goed nieuws voor de recreanten. De dreiging van een verkoop aan een commerciële marktpartij lijkt met de aanbevelingen in de verkenning weer een stap kleiner te zijn geworden. De Rotterdamse gemeenteraad neemt in september 2021 een beslissing over de verkoop. 

Het onderzoek is te lezen via https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10401517/1/s21bb009894_1_53672_tds