“Kansen voor wederopbouwwijken”

Wederopbouwwijk Holtenbroek in Zwolle
Wederopbouwwijk Holtenbroek in Zwolle Foto: JosPé via Historisch Centrum Overijssel

In zijn blog op de website van Het Oversticht schrijft Ruben Rodenburg over wederopbouwwijken. De stedenbouwkundige structuur van deze potentiële probleemwijken biedt juist kansen voor een positieve en klimaatadaptieve toekomst, stelt Rodenburg.

“Denk aan de introductie van gemeenschappelijke tuinen, andere vormen van mobiliteit, sociale ontmoetingsplekken rondom water, etc. Nieuw ruimtegebruik met respect voor de oorspronkelijke cultuurhistorische – en wederopbouwkwaliteiten. Dit kan allemaal juist in wederopbouwwijken: veel beter dan in de structuur van bijvoorbeeld een binnenstad, die minder flexibel is.”