Karakteristiek landhuis Domburg moet wijken voor sterrenhotel

Aan de Domburgseweg staan Landhuis Het Maereltje en de voormalige chauffeurswoning De Protter. De gebouwen, die beide een grote cultuurhistorische en sociaalhistorische waarde hebben, zijn aangekocht door een projectontwikkelaar die plannen heeft voor de bouw van een omvangrijk vijfsterren hotel. De ontwikkelaar stelt dat de staat van beide gebouwen zo slecht is, dat sloop onafwendbaar is. Heemschut zet zich in voor het behoud van dit waardevolle erfgoed.

Heemschut