Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Kasteel Oud-Poelgeest bij Leiden in zwaar weer

Het Oegstgeester kasteel Oud-Poelgeest werkt met man en macht om een faillissement te voorkomen. Deze week heeft de Haagse rechtbank uitstel van betaling verleend. De bv heeft een schuld aan leveranciers van enkele tienduizenden euro’s. Daarnaast heeft het bedrijf een nog grotere huurachterstand bij de stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. (…) Een beroemde bewoner van het kasteel was de Leidse professor Herman Boerhaave rond 1725.

Leidsch Dagblad

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.