Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs 2021

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs bekroont het beste Nederlandstalige
gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het
eerst wordt gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs
in Nederland en Vlaanderen en heeft als doel meer mensen te enthousiasmeren
voor poëzie én archeologie.

De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een
archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter
des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke
proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op
een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt
ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de
drie winnende gedichten zijn opgenomen. Je kunt je inzendingen sturen
naar distri@achterland.nl o.v.v. LAAP-2021. Voor meer informatie: zie
https://www.achterland.nl/nationale-archeologie-poezieprijs/.