Limburgse mijnindustrie genomineerd als Europees Erfgoed

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van OCW besloten om de geschiedenis van de mijnindustrie in en rond Heerlen voor te dragen voor de titel Europees Erfgoed. Het gaat om de gebouwen SCHUNCK* en Huis de Luijff in Heerlen. Huis de Luijff is de locatie waar in de jaren vijftig van de vorige eeuw een van de constituerende vergaderingen heeft plaatsgevonden voor de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie.

Naast de twee gebouwen bestaat de voordracht ook uit aspecten uit de euregionale geschiedenis en de persoonlijke verhalen van mijnwerkers. Met de voordracht neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur over. Zij stelt dat de symbolische betekenis van deze site voor de Europese eenwording van grote waarde kan zijn voor de kennisoverdracht van de beginselen van de Europese integratie. De mijnregio is belangrijk voor het verhaal van de Europese eenwording.

De voordrachten worden in Brussel beoordeeld door een internationale jury. Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Ook geeft het label een beeld van de gezamenlijke geschiedenis van Europa. Hiermee moet het bijdragen aan de overbrugging van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers. In Nederland zijn tot nu toe Kamp Westerbork en het Vredespaleis Europees Erfgoed. Naar verwachting besluit de Europese Commissie in het voorjaar van 2016 welke nieuwe voordrachten het Europees Erfgoedlabel krijgen.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.