Gevelsteen van het Westerhûs in Hilaard
Gevelsteen van het Westerhûs in Hilaard Foto: Dukker, G.J. via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Monumentale kop-hals-rompboerderij bij Hilaard mag klooster worden

Stichting Nijkleaster mag de monumentale kop-hals-rompboerderij Westerhûs bij Hilaard verbouwen tot een protestants kloostercomplex, als de omgeving maar wordt ontzien.

Nijkleaster moet afzien van de bouw van bergingen op een aan te leggen parkeerterrein aan de noordkant van de half afgegraven terp.

Westerhûs ligt middenin een waardevol weidevogelgebied met een bijzondere, reliëfrijke verkaveling. Op de terp zou eeuwen geleden al eens een klooster hebben gestaan.

Met de toestemming van het provinciebestuur kan de gemeente Leeuwarden vergunningen afgeven voor het retraitecentrum dat plaats moet gaan bieden aan 12 vaste bewoners en maximaal 24 overnachtende gasten.