Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

‘Monumenten na aardbeving opnieuw schade toegebracht door ondeskundige restauraties’

Heemschut uit in een brief aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij haar zorgen over het ondeskundig repareren van monumenten na schade door aardbevingen of verzakkingen. In een aantal gevallen heeft Heemschut moeten constateren dat reparaties niet goed of onzorgvuldig zijn uitgevoerd. Daardoor is nieuwe schade toegebracht aan deze monumenten. Dit is volgens de Monumentenwet strafbaar. Heemschut vraagt zich af of de NAM zich hier wel bewust van is.

Een paar voorbeelden van verkeerde reparaties zijn:

• In de 13de-eeuwse Barholomeuskerk van Stedum zijn in het noordertransept twee spaarvelden met portlandcement gestucadoord. Gebruik van portlandcement bij herstel van een monument tast het monumentale karakter van het gebouw aan en kan daar later weer schade aan veroorzaken.

• In Middelstum is de Asingaborg in de verkeerde kleur gevoegd; je ziet de gerepareerde voegen op 100 m afstand oplichten.

• In Lellens is het muurwerk van de 17de-eeuwse kerk, een rijksmonument, verstevigd met zgn. wokkels, stalen gedraaide ijzers die met kunststof in opengeslepen voegen worden gelijmd.

• Ook horen wij over ondeskundig herstel in beschermde dorpsgezichten.

Heemschut pleit voor het betrekken van deskundigen van Libau, Groninger Kerken of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij toekomstige reparaties. Dit kan niet zonder meer door plaatselijke aannemers hersteld worden.

Heemschut