Nieuw archeologisch rijksmonument in de Utrechtse Heuvelrug

Onthulling informatiepaneel van nieuw archeologisch rijksmonument Foto: Nannette de Jong via RCE

Tussen Amerongen en Elst, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ligt een terrein van circa 12 hectare groot dat decennia lang bewoond is geweest. Zichtbare prehistorische elementen van die bewoning, zoals grafheuvels en raatakkers, zijn door de eeuwen heen goed bewaard gebleven en zeldzaam. Daarom is dit archeologisch terrein aangewezen als archeologisch Rijksmonument.

De RCE, de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hebben afgelopen zondag een informatiepaneel onthuld.