Oprichting Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed

Landgoed De Eese, Overijssel
Landgoed De Eese, Overijssel Foto: Monumenten.nl

Het realiseren van geschikte opleidingen voor mensen die zich beroepsmatig of als vrijwilliger bezighouden met het onderzoeken, beheren en onderhouden van groen erfgoed zoals historische tuinen en parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en historische bossen. Dit is het doel van  de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, die op 23 september 2019 is opgericht. 

De rijksoverheid streeft naar een goede toekomst voor groen erfgoed. Provincies, gemeenten en vele particulieren volgen dat beleid. Maar studenten en werkenden die zich theoretisch en praktisch in het werkveld van groen erfgoed willen bekwamen, kunnen hiervoor nauwelijks terecht bij de bestaande onderwijsinstellingen. Dat geldt voor alle niveaus, van middelbaar beroepsonderwijs tot universitaire bachelor- en masteropleidingen.

De oprichters van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoordigen uiteenlopende organisaties van groenerfgoedspecialisten, waaronder het Gilde van tuinbazen, de Erfgoedhoveniers en de Vakgroep Groen Erfgoed (gespecialiseerde onderzoekers en ontwerpers) en de Nederlandse Tuinenstichting. Vanuit hun eigen praktijk hebben ze de afgelopen twee decennia al diverse soorten cursussen georganiseerd in samenwerking met Hogescholen (Den Bosch, Utrecht) en met provinciale organisaties in o.a. Gelderland en Drenthe. Door de oprichting van de stichting kunnen deze activiteiten verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo wordt in opdracht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) nu gewerkt aan het opzetten van een Brancheopleiding Hovenier Historisch Groen.

Voor meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed kunt u terecht op www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl. De stichting is bereikbaar via het bestuur. Voorzitter is Jan Willem Edinga voorzitter@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl , secretaris is Hein Krantz (secretaris@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl).