Overdracht Goede Herderkerk aan de SOGK vrijdag 11 juli 2014

Foto: Omke Oudeman

Op vrijdag 11 juli 2014 vindt de officiële overdracht plaats van de Goede Herderkerk te Bedum aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Bedum heeft na overleg met de kerkelijke gemeente besloten dit kerkgebouw over te dragen aan de SOGK. Door het teruglopend aantal kerkleden en de daardoor teruglopende financiële inkomsten, moesten er maatregelen genomen worden. Met deze overdracht heeft de SOGK 73 kerken, twee synagogen, 44 kerkhoven/begraafplaatsen en zeven (vrijstaande) torens in haar bezit.

In 1937 verrijst aan de Schultingastraat 1 de Noorderkerk, later De Goede Herderkerk genoemd. Voor het ontwerp wordt Egbert Reitsma (1892-1976) uit Groningen aangetrokken, waarbij de Bedumer Albert Wiersema (1895-1966) optreedt als mede-uitvoerend architect. Het imposante gebouw kreeg een opvallende plek op een punt waar vijf straten samenkomen in een nieuw aangelegde woonwijk, geheel gebouwd in een sobere variant van de Amsterdamse School. De vormgeving van deze laatste vooroorlogse kerk van Reitsma beweegt zich duidelijk in de richting van de Delftse School. In 1938 wordt de Goede Herderkerk in gebruik genomen.

Het kerkgebouw heeft een plattegrond in de vorm van een Grieks kruis met op de zuidoostelijke hoek een toren, aan de zuidkant een aanbouw voor het catechisatielokaal en aan de zuidwestzijde een aanbouw voor de kerkeraadskamer.

Met de overdracht naar de SOGK blijft dit monument behouden voor het dorp Bedum. Waarschijnlijk zal een plaatselijke (beheers)commissie in het leven worden geroepen die mede toeziet op het gebruik van deze kerk. Ook kan de Gereformeerde. Kerk vrijgemaakt in voorkomende gevallen en in overleg met deze nog te formeren plaatselijke commissie gebruik blijven maken van de Goede Herderkerk.

Persbericht Stichting Oude Groninger Kerken