Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Paleis Soestdijk, Foto consortium Nationaal Ensemble Soestdijk, Buitenplaats van Nederland

Presentatie bod: Consortium Nationaal Ensemble Soestdijk

Wat het Vondelpark is voor Amsterdam is Paleis Soestdijk voor Nederland. Lange tijd alleen toegankelijk voor een selectief gezelschap. Wij willen dat Soestdijk, buitenplaats van Nederland opnieuw wordt wat het was: Een schitterend landschapspark, een cultuurhistorische hotspot en een plaats van ontspanning, maar dan nu voor iedereen.

Het Consortium Nationaal Ensemble Soestdijk maakt zicht hier sterk voor en wordt gevormd door een krachtenbundeling van bouwconcern VolkerWessels, Van Hoogevest Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex, DGO Concept en Staatsbosbeheer. Wij staan nu voor de beslissende fase, waarin wij samen met twee andere geselecteerde partijen een bod mogen plaatsen op Paleis Soestdijk.

In ons plan krijgt Soestdijk een nieuwe bestemming als dé Buitenplaats van Nederland, een openbare recreatieplek met een eigentijdse, 21e-eeuwse invulling voor een brede doelgroep. De visie wordt gedragen door drie belangrijke pijlers: paleis, park en paviljoen.

Paleis
Het historische paleis is een iconisch gebouw, dat verankerd ligt in ons collectieve geheugen met name door Koningin Juliana en Prins Bernhard die hier samen met hun kinderen lange tijd hebben gewoond. Maar de geschiedenis ligt veel verder terug. De Amsterdamse burgemeestersfamilie de Graeff waren in de 17de eeuw de eerste eigenaren en daarna volgden vele andere adellijke bewoners, die hun stempel hebben gedrukt op Paleis Soestdijk. Deze gelaagdheid willen wij weer zichtbaar maken door herstel van stijlkamers en het publiekstoegankelijk maken van voorheen besloten delen van het Paleis. Onder leiding van Van Hoogevest Architecten zal het gebouw duurzaam worden gerestaureerd. Een deel zal worden verhuurd als kantoor- en vergaderruimte. In en om het paleis gaan officiële ontvangsten, kleinschalige bijeenkomsten, concerten, diners en andere evenementen plaatsvinden.

Park
Het negentiende-eeuwse paleispark is ontworpen door de beroemde tuinarchitect Johan David Zocher sr. en is van grote waarde, die wij willen behouden voor de toekomst. Daarom zal het park in ere worden hersteld en in zijn geheel worden opengesteld voor het publiek. Naar ontwerp van H+N+S+ landschapsarchitecten worden bijzondere plekken, historische zichtlijnen, follies, fonteinen, waterpartijen en kunstwerken hersteld. Wandel-, fiets- en ruiterpaden worden ingepast met speel- en picknickplekken. Het sporteiland van de Koninklijke familie wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor recreatief gebruik. Het plan voorziet in de aanleg van een nieuw Grand Canal die het nieuw te bouwen paviljoen en een nieuwe uitkijktoren met elkaar verbindt. Het negentiende-eeuwse park in combinatie met nieuwe elementen zal bijdragen aan de betekenis en aantrekkelijkheid van Soestdijk als 21st-eeuwse buitenplaats voor iedereen. Door het gebruik en de daaruit voortvloeiende inkomsten is het mogelijk om te voorzien in onderhoud van het park.

Doorsnede van Paleis Soestdijk waarin o.a. het nieuwe gebruik is te zien, Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten

Paviljoen
Een nieuw te bouwen modern paviljoen naar ontwerp van Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten, ingepast halverwege het parkbos, zal fungeren als extra publiekstrekker. Tegen betaling kan de overweldigende binnenruimte van zo’n 2000 m2 worden bezocht met jaarlijks wisselende, audiovisuele blockbustershows à la Cathédrale d’Images in Les Baux-de-Provence in Frankrijk. Dynamische projecties – van bijvoorbeeld bekende kunstenaars, indrukwekkende foto’s en films – tot wel 17 meter hoog, voorzien van speciale effecten en ruimte vullende muziek, imponeren en verwonderen de bezoekers. Het multifunctionele paviljoen is zeer geschikt voor grote groepen. De binnenruimte is buiten bezoekuren te gebruiken voor congressen, bedrijfspresentaties en denktankforums met een spectaculair karakter. Het paviljoen heeft ook een restaurant. En boven op het dak bevindt zich een openluchttheater met een uitkijkpunt van waaruit men kan genieten van het weidse parklandschap.

Impressie van een nieuw te bouwen paviljoen, ontworpen door Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten

Duurzame herbestemming
Het Nationaal Ensemble Soestdijk beoogt een duurzame herbestemming van Paleis Soestdijk, inclusief de bijbehorende tuin- en parkaanleg, de bijgebouwen en de voormalige Marechausseekazerne. Ons masterplan is zowel inhoudelijk als realistisch. Waarbij het geheel meer is dan de som der delen, opgezet op basis van een grondige historische analyse en bestudering van eerdere studies, door een brede klankbordgroep steeds uitvoerig bestudeerd op haalbaarheid en toegevoegde waarde voor de samenleving, waaronder de regio. Wij hechten veel belang aan duurzame kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Zo komt er een onafhankelijke stichting met ANBI-status waarin ook het Rijk, de provincie en de gemeenten Baarn en Soest een aandeel kunnen hebben.

Voor meer informatie zie de website www.buitenplaatssoestdijk.nl en www.vanhoogevest.nl.