Prijsvraag vernieuwende verduurzaming iconische kerken

de Sint-Janskathedraal in Den Bosch
De Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Foto: RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester hebben samen het initiatief genomen om een prijsvraag uit te schrijven. Doelstelling: het ontwerpen van innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van monumentale kerkgebouwen.


Waarom deze prijsvraag?

De prijsvraag is uitgeschreven om te komen tot vernieuwende oplossingen voor monumentale kerkgebouwen. De opgaven van deelnemende kerken vormen hierbij het uitgangspunt. De innovatieve oplossingen moeten uiteindelijk meer generiek toegepast kunnen worden voor meer en andere monumentale (kerk)gebouwen. De volgende 9 kerken nemen hieraan deel:

  • Grote Kerk Zwolle
  • Pieterskerk Leiden
  • Stevenskerk Nijmegen
  • De Aa-kerk Groningen
  • Grote Kerk Naarden
  • Oude Kerk Amsterdam
  • Kathedrale basiliek St. Bavo Haarlem
  • Sint-Jans kathedraal Den Bosch
  • Domkerk Utrecht

Drie thema’s

Multidisciplinaire teams worden uitgenodigd om een ontwerpplan op te stellen. Na twee selectierondes door een jury gaan in totaal drie teams aan de slag met elk één thema en drie daarbij behorende kerken. De thema’s zijn ‘binnenruimte: gebruik en comfort’, ‘energiekoppelingen: opvang, opwekking en uitwisseling met de omgeving’ en ‘verbinding met de omgeving: het vergroten van de toegankelijkheid en inbedding van de kerk in zijn omgeving’.


Multidisciplinaire teams en jury

In de jury zitten Susan Lammers (cultureel erfgoed), Floris Alkemade (ontwerp), Laetitia Ouilet (duurzaamheid), Christien Meindertsma (design), Willem Jan de Hek (theoloog en architect) en Patty Wageman (religieus erfgoed). De breedte aan expertise in de jury geeft ook de gezochte multidisciplinairiteit in de teams weer.


Aanmelden en planning

Aanmelden voor de prijsvraag kan vanaf vandaag 11 maart op de website van Architectuur Lokaal  https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-stadskerken/. Dat kan als multidisciplinair team (ontwerp, duurzaamheid, erfgoed, design), maar individueel aanmelden is ook mogelijk. In dat laatste geval kan er op de site gezocht worden naar aanvullende expertises om samen een team te vormen. Eind augustus 2021 worden de ontwerpen van de drie teams openbaar gepresenteerd en bediscussieerd, met als doel om de aanpak en gevonden oplossingen breder bekend te maken.


Vervolg op de ontwerpen

De bedoeling van de ontwerpen die opgeleverd worden is dat ze uiteindelijk ook gerealiseerd kunnen worden: door de deelnemende kerken, maar hopelijk ook bij andere monumentale (kerk)gebouwen. Het streven is dan ook om rondom deze voorbeeldstellende ontwerpen nieuwe allianties tot stand te brengen die de realisatie dichterbij kunnen brengen tussen eigenaren, overheden, marktpartijen en fondsen.