Rapport ‘Aanbevelingen voor open data in de cultuursector’

Rapport 'Aanbevelingen over open data in de cultuursector'
Rapport 'Aanbevelingen over open data in de cultuursector' Beeld: Taalunieversum

Culturele erfgoedinstellingen moeten hun collecties digitaal openstellen met zo min mogelijk beperkingen. Dat is het belangrijkste advies aan de beleidsmakers voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur- en erfgoedsector. Het rapport ‘Aanbevelingen voor open data in de cultuursector’ is opgesteld door DEN, PACKED vzw en Netwerk Digitaal Erfgoed in opdracht van Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.

Het rapport geeft een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is.