Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Samenwerking om Utrechtse Rietveldhuis beter beleefbaar te maken

De Stichting Rietveld Schröderhuis, de Gemeente Utrecht, het Centraal Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaan samenwerken aan het beter beleefbaar maken van Rietvelds nalatenschap in de stad Utrecht. Op donderdag 28 februari tekenen de instellingen hiervoor een overeenkomst. Het Rietveld Schröderhuis is UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van het Centraal Museum.

Het in 1924 door Gerrit Rietveld gebouwde huis staat bekend als het Rietveld Schröderhuis, naar de opdrachtgeefster Truus Schröder-Schräder. Om dit UNESCO Werelderfgoed bij een breder publiek bekend te maken, hebben de Stichting, het Centraal Museum, de Gemeente en het Rijk een aantal plannen ontwikkeld die in de periode 2013-2015 ten uitvoer worden gebracht. Het Rijk ondersteunt deze plannen met een bedrag van € 185.000,-.

Rietveld in Utrecht
Eén van de plannen bestaat uit het zichtbaar maken van dit 20e eeuwse cultureel erfgoed binnen de grenzen van de stad Utrecht. Alle Rietveld gebouwen krijgen een speciaal ontworpen Rietveld-schildje, er komt een bewegwijzerde route en er worden digitaal en analoog wandel-, fiets-, en autoroutes beschikbaar gesteld.

Het huis van Truus Schröder
Het Centraal Museum wijdt in 2014 een tentoonstelling aan de bewoningsgeschiedenis van het huis en aan het leven en de ideeën van Truus Schröder. Daarvoor doet het museum onderzoek naar haar brieven, foto’s en bibliotheek. Met dit gedigitaliseerde archief zal een documentaire gemaakt worden. Ook komt er een digitale driedimensionale verbeelding van het Rietveld-Schröderhuis.

Internationaal netwerk
Tot slot gaat de RCE samen met het Centraal Museum deelnemen aan het cultuurprogramma ‘Less is more’, waarin de architectuur van het Modernisme op internationaal niveau centraal staat. Dit leidt in 2015 tot een colloquium dat samen met partners in Duitsland en de stad Straatsburg wordt voorbereid.

Nederlands Werelderfgoed
Werelderfgoed is erfgoed waarvan vaststaat dat het uniek en onvervangbaar is en de betekenis ervan het nationale belang overstijgt. Op dit moment staan er 9 sites op de werelderfgoedlijst van UNESCO: het eiland Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, het molencomplex Kinderdijk – Elshout, het Woudagemaal, Willemstad Curaçao, droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee en de Grachtengordel van Amsterdam.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed