Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

Zonnepanelen
Zonnepanelen Beeld: Vera Kratochvil via Public Domain Pictures CC0

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.  

Aanleiding hiervoor zijn het Erfgoed Telt beleid waarin de verduurzaming van monumenten een belangrijke plek inneemt en de ambities uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat ook monumenten een substantiële bijdrage zullen leveren aan de energiebesparing en schone energieopwekking.

Meer informatie is te vinden in de 3 brochures over zonnepanelen en rijksmonumenten.