Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Samenwerking in convenant behoud en herstel Nagele

De gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus ondertekenen vanmiddag het convenant ‘Behoud en herstel Nagele’. Met het convenant bekrachten de gemeente en Mercatus hun samenwerking bij het willen behouden en herstellen van de bijzondere cultuurhistorische waarde van Nagele. (…) Wethouder Wouter Ruifrok: "Het dorp is een monument van moderne stedenbouw, dat we graag willen behouden voor de volgende generatie.” 

Stentor