Staatsbosbeheer nieuwste lid Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verwelkomt Staatsbosbeheer als nieuw lid van de NMo. Daarmee zijn de grote monumenten bezittende organisaties in Nederland nu in één organisatie verenigd. Staatsbosbeheer voegt als organisatie met 115 jaar ervaring op het gebied van natuur- en monumentenbeheer relevante kennis toe aan de reeds aanwezige expertise binnen de vereniging NMo.

Naast vele natuurgebieden bezit Staatsbosbeheer ook een groot aantal monumenten die het Nederlandse landschap karakteriseren, zoals bijvoorbeeld onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de vesting Naarden, die sinds begin dit jaar eigendom is van de NMo/SMB, maakt deel uit van de Waterlinie. Met dit voorbeeld wordt meteen duidelijk hoe de toetreding van Staatsbosbeheer veel mogelijkheden tot operationele samenwerking zal gaan opleveren. Daarnaast zal het delen van kennis en expertise over de monumenten tussen de leden van de NMo – waaronder nu dus ook Staatsbosbeheer – direct ten goede komen aan kwaliteit in beheer van de monumenten en een duurzame borging van het erfgoed.

Directeur van de NMo Robert Quarles van Ufford benadrukt dat ‘de inzet en het bereik van Staatsbosbeheer goed aansluiten bij de doelstellingen en kennisbundeling van de NMo en haar leden. De NMo is dan ook zeer verheugd met de toetreding van Staatsbosbeheer’.

Staatsbosbeheer heeft als lid van de NMo toegang tot diensten en advies op het gebied van behoud en beheer van monumenten.