Subsidie voor Unesco-gebied Maasheggen

Unesco-gebied Maasheggen Foto: Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant stelt € 80.000 subsidie beschikbaar voor het uitwerken van plannen voor het UNESCO Mens en Biosfeergebied Maasheggen.

Het geld zal worden  gebruikt om de Maasheggen tot een katalysator te maken voor zowel ruimtelijke als economische ontwikkeling van de Noordelijke Maasvallei. De cultuurhistorische en ecologische waarden en de mogelijkheden op het gebied van recreatie in het gebied spelen daarbij een grote rol.