Subsidieregeling ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze’ krijgt vervolg in 2021

Referentiebeeld Foto: Pixabay

Het Ministerie van OCW heeft eenmalig een extra budget van € 350.000 euro toegekend aan de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Hierdoor kan de regeling een vervolg krijgen.

De tweede aanvraagperiode start op 1 februari 2021 en loopt tot en met 30 april bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelde de regeling voor het eerst in mei 2020 open. De interesse was groot waardoor het subsidieplafond in de eerste aanvraagperiode werd bereikt. Door het extra budget is er weer ruimte om projecten waar de ‘Faro-principes’ centraal staan financieel te ondersteunen.