Tweede Kamerbehandeling Erfgoedwet 2 juni

De Tweede Kamer gaat op dinsdag 2 juni om 17.00 de Erfgoedwet behandelen. In de plenaire zaal debatteren de fractiespecialisten met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het wetsvoorstel.

Tijdens het debat zal de volle breedte van de wet besproken worden, waarmee het een relevant debat wordt voor iedereen die te maken heeft met musea en collecties, monumenten en archeologie. Eerder stelde de Tweede Kamer al schriftelijke vragen over het beheer van de rijkscollectie, financiering van musea, mobiel erfgoed, monumenten, historische interieurs, het archeologisch certificeringssysteem, de relatie tussen de Erfgoedwet en de Omgevingswet en verschillende andere onderwerpen.

Het is mogelijk het debat live te volgen via tweedekamer.nl.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in de herfst van 2015 in de Eerste Kamer wordt besproken. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1 januari 2016.

Zie voor meer informatie de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.