Twijfels over Omgevingswet: kunnen we wel nóg een decentralisering en digitalisering aan?

Omgevingswet
Omgevingswet Foto: Still uit video Rijksoverheid

Digitale revolutie, Lokaal maatwerk, meer zeggenschap voor de burger: de Omgevingswet moet alles vereenvoudigen. Maar vlak voor de invoering twijfelen gemeenten en ICT-leveranciers of ze wel nóg een decentralisatie en digitalisering aankunnen. Gemeenten komen personeel en geld tekort. ICT-leveranciers waarschuwen intern voor dreigende fiasco’s. De Nationale Ombudsman wil voorkomen dat burgers bij een nieuwe decentralisatie moeilijk mee kunnen komen.

Vrijdag buigt de ministerraad zich over de complicaties rond de Omgevingswet. Dan beslist het kabinet of de invoering volgens planning kan doorgaan. Meerdere partijen in de Eerste Kamer willen uitstel – of afstel.