Uitholling binnensteden is te keren

De angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven. Winkels of kantoren kunnen bijvoorbeeld woningen worden. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in de notitie ‘Bestendige Binnenstad’.

De notitie is hier
te lezen
verkeersnet.nl