Uitkomsten bekendgemaakt van onderzoek naar oorlogswrakken in Indonesië en Maleisië

Marineschip Hr. Ms. De Ruyter
Marineschip Hr. Ms. De Ruyter Foto: Koninklijke Marine via Wikimedia CC0

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Bijleveld (Defensie) hebben op 14 oktober de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van 2 expedities naar de oorlogswrakken in Maleisië en Indonesië.

Indonesië

Nederland en Indonesië hebben in juni van dit jaar gezamenlijk maritiem-archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locaties van de wrakken van de Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en de Hr.Ms. Kortenaer. De aanleiding voor dit onderzoek was de illegale berging op de 3 Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee.

Maleisië

Een team van Nederlandse en Maleisische experts voerden begin juli een expeditie uit naar de locaties van de onderzeeërs O16 en de KXVII. Beide onderzeeboten blijken grotendeels verdwenen als gevolg van illegale berging. Van de O16 zijn nog slechts enkele restanten aanwezig. Van de KXVII rest, buiten zeer kleine fragmenten, alleen nog een afdruk in de zeebodem.
Nederland en Maleisië gaan verder onderzoek doen naar wat er gebeurd is met de verdwenen wrakken.